arsine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arsine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arsine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arsine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • arsine

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    asin

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • arsine

    a poisonous colorless flammable gas used in organic synthesis and to dope transistors and as a poison gas in warfare