arshin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arshin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arshin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arshin.

Từ điển Anh Việt

  • arshin

    * danh từ

    Ac-sin, đơn vị đo chiều dài của Nga (= 0, 71 m)