arrowy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arrowy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arrowy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arrowy.

Từ điển Anh Việt

  • arrowy

    /'æroui/

    * tính từ

    hình tên, giống mũi tên

    nhanh như tên bắn