arraigner nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arraigner nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arraigner giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arraigner.

Từ điển Anh Việt

  • arraigner

    xem arraign