arose nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arose nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arose giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arose.

Từ điển Anh Việt

 • arose

  /ə'raiz/

  * nội động từ arose, arisen

  xuất hiện, nảy sinh ra, xảy ra

  more difficulties arose: nhiều khó khăn nảy sinh ra

  there arose many heroes: nhiều anh hùng xuất hiện

  phát sinh do; do bởi

  difficulties arising from the war: những phát sinh khó khăn do chiến tranh

  (thơ ca) sống lại, hồi sinh

  (từ cổ,nghĩa cổ) mọc lên; trở dậy

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ cổ,nghĩa cổ) nổi lên, vọng đến, vang đến (tiếng âm thanh)