armpit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

armpit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm armpit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của armpit.

Từ điển Anh Việt

  • armpit

    /'ɑ:mpit/

    * danh từ

    nách

Từ điển Anh Anh - Wordnet