armlet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

armlet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm armlet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của armlet.

Từ điển Anh Việt

 • armlet

  /'ɑ:mlit/

  * danh từ

  băng tay

  vịnh nhỏ

  nhánh sông nhỏ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • armlet

  * kỹ thuật

  nhánh sông nhỏ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • armlet

  a band worn around the arm for decoration

  Synonyms: arm band