armhole nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

armhole nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm armhole giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của armhole.

Từ điển Anh Việt

  • armhole

    * danh từ

    lỗ áo để xỏ cánh tay vào

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • armhole

    a hole through which you put your arm and where a sleeve can be attached