armagnac nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

armagnac nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm armagnac giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của armagnac.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • armagnac

    dry brandy distilled in the Armagnac district of France

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).