armada nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

armada nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm armada giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của armada.

Từ điển Anh Việt

  • armada

    /ɑ:'mɑ:də/

    * danh từ

    đội tàu, hạm đội

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • armada

    a large fleet