arkose nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arkose nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arkose giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arkose.

Từ điển Anh Việt

 • arkose

  * danh từ

  (khoáng chất) Acco

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • arkose

  * kỹ thuật

  cái kết

  cát kết