arkansawyer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arkansawyer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arkansawyer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arkansawyer.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • arkansawyer

    Similar:

    arkansan: a native or resident of Arkansas

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).