arizonan nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arizonan nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arizonan giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arizonan.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • arizonan

    a native or resident of Arizona

    Synonyms: Arizonian

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).