arius nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arius nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arius giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arius.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • arius

    a Greek who was a Christian theologian active in Alexandria and who was declared a heretic for his doctrines about God (which came to be known as Arianism) (256?-336)

    type genus of the Ariidae: sea catfishes

    Synonyms: genus Arius

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).