ariose nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ariose nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ariose giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ariose.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • ariose

    having a melody (as distinguished from recitative)

    Synonyms: songlike

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).