arianrod nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arianrod nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arianrod giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arianrod.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • arianrod

    Similar:

    arianrhod: Celtic goddess famous for her beauty; mother of Dylan

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).