arianism nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arianism nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arianism giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arianism.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • arianism

    heretical doctrine taught by Arius that asserted the radical primacy of the Father over the Son

    Antonyms: Athanasianism

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).