ariadne nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ariadne nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ariadne giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ariadne.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • ariadne

    beautiful daughter of Minos and Pasiphae; she fell in love with Theseus and gave him the thread with which he found his way out of the Minotaur's labyrinth

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).