argute nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

argute nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm argute giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của argute.

Từ điển Anh Việt

  • argute

    /ɑ:'gju:t/

    * tính từ

    tinh khôn, sắc sảo

    the thé (tiếng)