arguably nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arguably nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arguably giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arguably.

Từ điển Anh Việt

  • arguably

    * phó từ

    người ta có thể cho rằng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • arguably

    as can be shown by argument

    she is arguably the best