argol nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

argol nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm argol giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của argol.

Từ điển Anh Việt

  • argol

    /'ɑ:gɔl/

    * danh từ

    cáu rượu