argle-bargle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

argle-bargle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm argle-bargle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của argle-bargle.

Từ điển Anh Việt

 • argle-bargle

  /,ɑ:gl'bɑ:gl/

  * danh từ

  (đùa cợt) sự tranh luận; sự bàn cãi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • argle-bargle

  Similar:

  argy-bargy: a verbal dispute; a wrangling argument