arginas nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arginas nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arginas giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arginas.

Từ điển Anh Việt

  • arginas

    * danh từ

    (khoáng chất) Acginaza