argilization nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

argilization nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm argilization giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của argilization.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • argilization

  * kỹ thuật

  sự sét hóa

  xây dựng:

  sự hóa đất

  sự pha đất