argenton nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

argenton nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm argenton giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của argenton.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • argenton

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    may so