argala nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

argala nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm argala giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của argala.

Từ điển Anh Việt

  • argala

    /'ɑ:gələ/

    * danh từ

    (động vật học) cò già (Ân độ)