arequipa nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arequipa nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arequipa giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arequipa.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • arequipa

    a city in southern Peru founded in 1540 on the site of an ancient Inca city

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).