areolet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

areolet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm areolet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của areolet.

Từ điển Anh Việt

  • areolet

    * danh từ

    quầng nhỏ