areolae nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

areolae nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm areolae giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của areolae.

Từ điển Anh Việt

 • areolae

  /æ'riələ/

  * danh từ, số nhiều areolae

  /æ'riəli:/, (sinh vật học)

  núm

  quầng