arenation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arenation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arenation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arenation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • arenation

    * kỹ thuật

    y học:

    phép đắp cát nóng