ardeb nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ardeb nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ardeb giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ardeb.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • ardeb

    a unit of dry measure used in Egypt

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).