arcturus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arcturus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arcturus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arcturus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • arcturus

    the 4th brightest star and the brightest star in the constellation Bootes; 36 light-years from Earth

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).