archesporium nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

archesporium nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm archesporium giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của archesporium.

Từ điển Anh Việt

 • archesporium

  /'ɑ:kispɔ:/ (archesporium) /,ɑ:kis'pɔ:riəm/

  * danh từ

  (thực vật học) nguyên bào tử

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • archesporium

  Similar:

  archespore: primitive cell or group of cells from which a mother cell develops