archaism nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

archaism nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm archaism giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của archaism.

Từ điển Anh Việt

 • archaism

  /'ɑ:keiizm/

  * danh từ

  từ cổ

  sự bắt chước cổ; sự giữ lại cái cổ (thường trong ngôn ngữ, nghệ thuật)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • archaism

  the use of an archaic expression

  Synonyms: archaicism