archaise nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

archaise nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm archaise giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của archaise.

Từ điển Anh Việt

 • archaise

  /'ɑ:keiaiz/ (archaise) /'ɑ:keiaiz/

  * nội động từ

  bắt chước cổ; dùng từ cổ

  * ngoại động từ

  làm thành cổ, làm có vẻ cổ, cổ hoá

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • archaise

  Similar:

  archaize: give an archaic appearance of character to

  archaized craftwork