arcature nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arcature nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arcature giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arcature.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • arcature

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  chuỗi quấn trang trí

  dãy cung cuốn

  dãy cuốn thu nhỏ

  dãy cuốn trang trí

  trang trí kiểu vòm