arbuscle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arbuscle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arbuscle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arbuscle.

Từ điển Anh Việt

  • arbuscle

    Cách viết khác : arbuscule