arawn nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arawn nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arawn giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arawn.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • arawn

    Celtic deity who was the lord of Annwfn (the other world or the land of fairies)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).