arava nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arava nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arava giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arava.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • arava

    Similar:

    leflunomide: an anti-TNF compound (trade name Arava) that is given orally; can slow the progression of rheumatoid arthritis by slowing the proliferation of white blood cells which reduces inflammation in the synovium

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).