arapahoe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arapahoe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arapahoe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arapahoe.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • arapahoe

    Similar:

    arapaho: a member of a tribe of Plains Indians formerly inhabiting eastern Colorado and Wyoming (now living in Oklahoma and Wyoming)

    arapaho: the Algonquian language spoken by the Arapaho

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).