aranyaka nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aranyaka nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aranyaka giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aranyaka.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • aranyaka

    a treatise resembling a Brahmana but to be read or expounded by anchorites in the quiet of the forest

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).