araceous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

araceous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm araceous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của araceous.

Từ điển Anh Việt

 • araceous

  /ə'reiʃəs/

  * tính từ

  (thực vật học) (thuộc) họ rầy

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • araceous

  Similar:

  aroid: relating to a plant of the family Araceae