aquosity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aquosity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aquosity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aquosity.

Từ điển Anh Việt

  • aquosity

    /æ'kwɔsiti/

    * danh từ

    tính chất có nước