apsu nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apsu nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apsu giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apsu.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • apsu

    father of the gods and consort of Tiamat

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).