apsides nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apsides nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apsides giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apsides.

Từ điển Anh Việt

 • apsides

  /'æpsis/

  * danh từ, số nhiều apsides

  /æp'saidi:z/

  (thiên văn học) cùng điểm

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • apsides

  * kỹ thuật

  điện lạnh:

  củng tuyến