appurtenances nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

appurtenances nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm appurtenances giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của appurtenances.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • appurtenances

  * kinh tế

  đồ phụ tùng

  thiết bị và phụ tùng

  * kỹ thuật

  đồ phụ tùng

  phụ kiện

  phụ tùng

  xây dựng:

  các chi tiết phụ