appose nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

appose nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm appose giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của appose.

Từ điển Anh Việt

 • appose

  * ngoại động từ

  đặt một vật cạnh vật khác

  (từ cổ) áp lên

  to appose a seal to a document: áp triện vào một văn kiện

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • appose

  place side by side or in close proximity