apple-dumpling nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apple-dumpling nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apple-dumpling giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apple-dumpling.

Từ điển Anh Việt

  • apple-dumpling

    /'æpl,dʌmpliɳ/

    * danh từ

    bánh bao nhân táo