apotype nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apotype nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apotype giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apotype.

Từ điển Anh Việt

  • apotype

    * danh từ

    kiểu gốc