apothem nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apothem nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apothem giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apothem.

Từ điển Anh Việt

 • apothem

  /'æpəθem/

  * danh từ

  (toán học) đường trung đoạn

  apothem of a regular polygon: trung đoạn một hình nhiều góc đều

 • apothem

  trung đoạn

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • apothem

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  đường trung đoạn

  toán & tin:

  trung đoạn